Skoči na glavno vsebino
(02) 80 51 680 info@2os-slb.si

IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Izbirni predmeti se izvajajo v skladu z Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26. 7. 2013).

17. člen

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

ZOsn-F Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. ZOsn-H Učenec izbere tri ure pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi štiri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

20a. člen

Šola za učence 1. razreda ponuja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda ponuja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih

predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.

Šola za učence 7., 8. in 9. razreda ponuja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov

 

 

 

 

 

Dostopnost