(02) 80 51 680 info@2os-slb.si

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI

GOVORILNE URE

Govorilne ure organiziramo vsak 1. torek v mesecu in enkrat tedensko v dopoldanskem času. To je enotno za celo šolo v petek, od 7.45 do 8.15.

 

Na govorilne ure poleg staršev vabimo tudi učence. Učitelji načrtujejo govorilne ure za učence enkrat tedensko kot učno pomoč in svetovanje.
Na šoli imajo govorilno uro:

  • učitelji razredniki od 17. do 18. ure v matičnih učilnicah,
  • učitelji nerazredniki od 17. do 18. ure v zbornici,
  • učitelji OPB – v učilnicah, skupaj z razrednikom – glede na posamezne učence,
  • šolska svetovalna služba od 17. do 18. ure ,
  • vodstvo šole od 17. do 18. ure.
1. govorilna uraZdružena bo s 1. roditeljskim sestankom
2. govorilna ura5. 10. 2021
3. govorilna ura2. 11. 2021
4. govorilna ura7. 12. 2021
5. govorilna ura3. 1. 2022
6. govorilna ura1. 2. 2022
7. govorilna ura15. 3. 2022
8. govorilna ura5. 4. 2022
9. govorilna ura3. 5. 2022
10. govorilna ura7. 6. 2022

 

RODITELJSKI SESTANKI

1. roditeljski sestanek1. 9. 2021 ob 9.30. uri 1. razred
1. 9. 2021 ob 16. uri 2. razred
1. 9. 2021 ob 17. uri 3. razred
1. 9. 2021 ob 18. uri 4. razred
2. 9. 2021 ob 16. uri 5. razred.
3. 9. 2021 ob 16. uri 7. razred.
3. 9. 2021 ob 17. uri 8. razred.
3. 9. 2021 ob 18. uri 9. razred.
2. roditeljski sestanek11. 1. 2022 1.-3. razred
12. 1. 2022 4.-6. razred
13. 1. 2022 7.-8. razred
1. 2. 2022 9. razred
3. roditeljski sestanek5. 4. 2022 1.-3. razred
6. 4. 2022 4.-6. razred
7. 4. 2022 7.-9. razred
1. roditeljski sestanek za starše šolskih novincev16. 6. 2022
Dostopnost